Centrul de Strategie, Leadership și Dezvoltare Inteligentă (CSLDI) este parte a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Centrul are ca activitate principală analiza și cercetarea în domenii precum strategia si planificarea strategică, leadership-ul și dezvoltarea inteligentă a comunităților și organizațiilor.

 

Membrii centrului au fost implicați în ultimii 15 ani în multiple proiecte de cercetare și intervenție în comunitate și dezvoltă în mod permanent metode și metodologii noi de ce pot fi utilizate de comunități si organizații interesate în dezvoltarea inteligentă.

Vezi detalii

Călin Hințea

Vezi detalii

Bogdana Neamțu

Vezi detalii

Viorel Stănică

Vezi detalii

Nicolae Urs

Vezi detalii

Adrian Hudrea

Vezi detalii

Bogdan Moldovan

Vezi detalii

Alexandru Pavel

Vezi detalii

Octavian Moldovan

Vezi detalii

Tudor Țiclău

Vezi detalii

Dorin Spoaller

Vezi detalii

Călin Hințea

Călin Emilian Hințea este profesor, titular al cursurilor de Management și Planificare Strategică. Decan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai și profesor asociat la Michigan State University. Chair al  Accreditation Committee of the European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). A ocupat funcția de Secretar de Stat, seful unitatii de strategie, Aparatul Propriu de Lucru al Primului Ministru. Coordonator al numeroase procese de analiza si planificare strategica la nivel comunitar si organizational. Initiator al analizei bazate pe profilul strategic. Senior Editor al Transylvanian Review of Administrative Sciences. Ultima carte (ed): Strategic Planning in Local Communities. A Cross National Study of 7 Countries (Palgrave Macmillan).

Vezi detalii

Bogdana Neamțu

Bogdana Neamțu este conferențiar universitar doctor și director al Departamentului de Administrație și Management Public al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România. Background-ul său educațional include studii de licență și master, în România și SUA, în domeniile științelor administrative, a dreptului european și a planificării urbane. A obținut titlul de doctor în sociologie în anul 2008, cu o lucrare în domeniul dezvoltării urbane durabile în România. Din anul 2016, este abilitată în vederea conducerii de doctorate în domeniul administrației publice. Experiența sa practică în domeniul planificării urbane strategice vizează numeroase studii și analize desfășurate pentru comunități urbane și rurale din România începând cu anul 2007. A lucrat ca expert în politici urbane și dezvoltare metropolitană pentru Banca Mondială.

Vezi detalii

Viorel Stănică

Viorel Stănică este conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Are un doctorat în geografie umană și predă cursurile de Dezvoltare comunitară și Politici de organizate a teritoriului în cadrul Departamentului Administrație și Management Public. A fost coordonator sau expert la numeroase proiecte de planificare strategică, pentru localități urbane și rurale din România. A lucrat ca expert în dezvoltare locală pentru Banca Mondială.

Vezi detalii

Nicolae Urs

Nicolae Urs este conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, și predă cursuri din domeniile transformării digitale, guvernării electronice și comunicării online. Are un doctorat în comunicare online, este unul dintre coordonatorii grupului de lucru E-guvernare din cadrul NISPAcee și co-organizator a celei mai importante conferințe dedicate digitalizării sectorului public din Europa Centrală și de Est. A luat parte ca expert sau coordonator la numeroase proiecte de planificare strategică, atât comprehensive cât și sectoriale, în numeroase localități urbane și rurale din România. A lucrat ca expert în guvernare electronică pentru Banca Mondială. A realizat un index care analizează dezvoltarea e-guvernării la nivel local, aplicat o dată la 2 ani pe toate orașele din România.

Vezi detalii

Adrian Hudrea

Adrian Hudrea este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. A absolvit programul de licență în Administrație Publică în 2004 și un MPA cu specializarea Public Services Management în 2006. În 2005 a beneficiat de o bursă de cercetare la Michigan State University iar în 2015 a obținut titlul de doctor în Sociologie, cu teza Cultură organizațională în administrația publică locală din România. În perioada 2009-2010 a ocupat funcția de consilier la Cancelaria Primului Ministru iar începând cu 2020 este directorul Direcției Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din UBB. În ultimii 15 ani a fost implicat în procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare pentru mai multe orașe, municipii și județe din România, fiind specializat pe analiză cantitativă și prelucrare statistică de date în special în domeniile demografie și educație.

Vezi detalii

Bogdan Moldovan

Bogdan Moldovan este lector universitar în cadrul  al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (UBB), predă discipline în domeniile economieil finanțelor publice, dezvoltării economice locale și analizei cost-beneficiu. Este doctor în finanțe și a fost implicat în numeroase proiecte de planificare strategică în localități urbane și rurale din România. Are experiență în administrația publică și a lucrat ca expert pentru Banca Mondială și Guvernul României.

Vezi detalii

Alexandru Pavel

Position: Expert in strategic planning, project management and local economic development

Alexandru Pavel is assistant professor at the College of Political, Administrative and Communication Sciences, Babes-Bolyai University.

He is a PhD in Public Finance. The main areas of research are local economic development, economic resilience and public infrastructure. As expert, in the last 15 years Alex has been involved in strategic planning projects for many urban and rural communities but also counties from Romania.

Alex has also over 15 years’ experience in project management in fields like human resources, institutional and organizational capacity, refurbishment, development and modernization of infrastructure.

Vezi detalii

Octavian Moldovan

Octavian Moldovan este cadru didactic la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) unde predă cursuri și desfășoară activități de cercetare în domeniile planificării strategice, politicilor publice sectoriale, managementului financiar și organizațional. Acesta a urmat studii de licență și masterat în domeniul administrației și managementului public, are un doctorat în domeniul științelor politice și studii post-doctorale în domeniul științelor administrative. Începând cu anul 2013 a luat parte ca expert/consultant în multiple proiecte de planificare strategică la nivel local sau județean, precum și în proiecte naționale și internaționale de dezvoltare instituțională.

Vezi detalii

Tudor Țiclău

Tudor Țiclău este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Management și Administrație Publică al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și predă cursuri din domeniile leadership în sectorul public, teorii organizaționale și marketing public. 
Are un doctorat în sociologie pe tema leadershipului transformațional în sectorul public. 
A luat parte ca expert la numeroase proiecte de planificare strategică la nivel local, activitatea sa fiind focalizată pe analiza cadrului strategic și analiza diagnostic a organizației. A lucrat de asemenea ca expert pentru Banca Mondială în guvernanță și participare publică și pentru Comisia Europeană în educație și migrație/brain drain.
Are publicații internaționale pe domeniul leadership în sectorul public și planificare strategică. 
Este co-editor al studiului Strategic Planning in Local Communities.A Cross-National Study of 7 Countries, publicat în 2019 la editura Palgrave MacMillan.

Vezi detalii

Dorin Spoaller

Dorin Spoaller este doctor în Comunicare Strategică Online, cu o specializare în comunicarea pe Social Media, marketing instituțional online și strategie instituțională în mediul online.

Experiența practică din ultimii 15 ani a fost acumulată prin colaborări cu diferite instituții publice și private din Uniunea Europeană. Din 2014 conduce un branding start-up generator axat pe dezvoltarea online a  IMM-urilor din România. Din 2015 predă Publicitate și PR Online, respectiv Publicitate în Social Media, în cadrul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right