Ce ar trebui să facă statul român? Funcții strategice.

Fiecare din cele 4 zone are nevoie de obiective strategice clare, de politici publice și programe operaționale funcționale.

În cel mai rău caz statul ar trebui să nu încurce societatea în efortul ei de dezvoltare; în cel mai bun caz el ar trebui să o ajute și chiar să o stimuleze în acest efort. 

Pe o scală de la 1 la 10, votați unde credeți că ne aflăm în acest moment pe fiecare din cei 4 indicatori.

Construcția unei viziuni de dezvoltare pentru România, un grand strategy care să definească un număr limitat de factori strategici cheie (care vor influența dezvoltarea noastră pe termen lung și determinant). Acești factori se pot referi la poziționarea internațională,  sursele de avantaj strategic, definirea intenției strategice, etc. (1 – deloc; 10 – în totalitate)

Dezvoltarea infrastructurii la nivel național: ea se referă în primul rând la transport (pentru că dezvoltarea națională, regională și locală este dependentă de conectivitate), dar și la alte zone de infrastructură strategică, de la cea fizică la cea digitală. (1 – deloc; 10 – în totalitate)

Construcția unor servicii publice funcționale: administrația publică centrală și locală trebuie să fie capabile să ofere servicii rapide și de calitate. (1 – deloc; 10 – în totalitate)

Dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, logic și predictibil care să permită organizațiilor publice și private să acționeze performant. (1 – deloc; 10 – în totalitate)