Organizația inteligentă: strategie, leadership, cultură organizațională

La nivel personal, inteligența  presupune  o înțelegere rapidă  și o capacitate mentală înaltă. Ne referim la un om capabil să învețe și să înțeleagă lucrurile ușor. Care este șansa organizațiilor sau comunităților de a dezvolta caracteristici similare, de a deveni inteligente, a fi capabile sa înțeleagă, învețe si să se schimbe in mod constant pe baza acestor abilitați?

În mediul în continuă schimbare al lumii de astăzi edificarea unei organizații inteligente este o soluție la care managerii trebuie să mediteze. Construcția unei asemenea organizații este posibila, prin corelarea a 3 componente esențiale: 

 


 

Strategie: arta strategiei presupune sa fii capabil sa alegi din (foarte) multe lucruri care par importante pentru organizație pe cele care vor avea cu adevărat efect pe termen lung si determinant. Acest demers nu e simplu pentru ca tentația noastră este de a ignora de multe ori ceea ce este important si a ne concentra pe ceea ce pare urgent și pentru ca definirea esenței strategice nu e simplă. Un autor spunea că să gândești strategic înseamnă sa fii mai puțin miop decât ceilalți; vom fi întotdeauna surprinși de capacitatea unor manageri de a fi miopi.

 


 

Cultura organizațională se referă la capacitatea organizației de a defini un set de valori și credințe dominante care să ofere o înțelegere comună a vieții organizaționale (de la obiective strategice la cooperare și comunicare), să inspire resursa umană și să ofere un cadru simbolic relevant. Dacă managerul nu înțelege (sau nu îl interesează) cum gândesc oamenii din subordinea sa, șansele lui de a îi conduce cu succes nu sunt foarte mari.

 


 

Leadership-ul se referă în principal la capacitatea managerului de a influența grupul în direcția dezvoltării organizaționale. Această influență poate fi exercitată diferit, pe baza caracteristicilor și identității manageriale ale liderului; nu există aici un set prestabilit de acțiuni sau caracteristici. Liderul poate alege acele modalități de influențare a grupului corelate cele mai bine cu personalitatea proprie (expertiză, legitimitate, apropiere personala, rațiune, empatie, putere, etc).

 


 

Fiecare dintre cele trei elemente este esențial pentru organizație. Fiecare trebuie tratat distinct și coerent la nivel de analiză, acțiune, evaluare. Ceea ce face însă diferența între organizații inteligente și alte organizații este însă capacitatea de a corela acești trei factori intr-un model integrat ce conectează strategia, cultura organizațională și leadership-ul pentru a defini o organizație care înțelege, învață, se adaptează și performează.