Funcții strategice

Construcția unei viziuni de dezvoltare pentru România, un grand strategy care să definească un număr limitat de factori strategici cheie (care vor influența dezvoltarea noastră pe termen lung și determinant). Acești factori se pot referi la poziționarea internațională,  sursele de avantaj strategic, definirea intenției strategice, etc. (1 - deloc; 10 - în totalitate)

Dezvoltarea infrastructurii la nivel național: ea se referă în primul rând la transport (pentru că dezvoltarea națională, regională și locală este dependentă de conectivitate), dar și la alte zone de infrastructură strategică, de la cea fizică la cea digitală. (1 - deloc; 10 - în totalitate)

Construcția unor servicii publice funcționale: administrația publică centrală și locală trebuie să fie capabile să ofere servicii rapide și de calitate. (1 - deloc; 10 - în totalitate)

Dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, logic și predictibil care să permită organizațiilor publice și private să acționeze performant. (1 - deloc; 10 - în totalitate)